Home Aktualitet Vendimi i qeverisë/ Ja aktivitetet që do të lejohen të ushtrojnë veprimtarinë (LISTA)

Vendimi i qeverisë/ Ja aktivitetet që do të lejohen të ushtrojnë veprimtarinë (LISTA)

nga Editor

Nderkohe qe sot liria per qarkullim nisi ne oren 05:00 te mengjesit dhe do te vazhdoje deri ne oren 13:00 ne mesdite, ju kujtojme se cilat jane ato aktivitetet qe me vendim qeverie jane te lejuara te ushtrojne veprimarine e tyre. 

Per gjithe te tjeret qe nuk jane pjese e listes (qe mund ta lexoni te plote me poshte), e qe guxojne te jene ne aktivitet, do te kete ndeshkim sipas ligjit.

Nga dita e hënë, tashmë aktivitet do të ofrojnë shërbimin e tyre nga ora 05:00 deri në orën 13-00, dhe kryesisht pikat e shitjes së produkteve ushqimore, me pakicë dhe shumicë, pikat e tregtisë së barnave, produktet mjekësore dhe institucionet financiare.

koronavirus-tirane (1)

Ja lista e aktiviteteve që do të ushtrojnë veprimtarinë dhe atyre që u ndalohet:

Ndarje në aktivitete të lejuara dhe të ndaluara
Kodi NVE – 2 digitPërshkrimi I aktivitetitStatusi I Aktivitetit
1Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me toLejohen
2Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeveLejohen
3Peshkimi dhe AkuakulturaLejohen
5Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteveLejohen
6Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyrorLejohen
7Nxjerrja e mineraleve metaloreLejohen
8Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minieratLejohen
9Aktivitete mbështetëse minerareLejohen
10Përpunimi i produkteve ushqimoreLejohen
11Prodhimi i pijeveLejohen
12Prodhimi i produkteve të duhanitLejohen
13Përpunimi i tekstileveLejohen
14Konfeksionimi i veshjeveLejohen
15Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkureLejohen
16Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeveLejohen
17Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letreLejohen
18Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruaraLejohen
19Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftësLejohen
20Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimikeLejohen
21Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutikeLejohen
22Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikësLejohen
23Prodhimi i produkteve minerale jometalikeLejohen
24MetalurgjiaLejohen
25Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeveLejohen
26Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikëLejohen
27Prodhimi i paisjeve elektrikeLejohen
28Prodhimi i makinerive dhe paisjeveLejohen
29Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkioveLejohen
30Prodhimi i mjeteve të tjera të transportitLejohen
31Prodhimi i mobiljeveLejohen
32Industri të tjeraLejohen
33Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeveLejohen
35Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuarLejohen
36Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujëLejohen
37KanalizimetLejohen
38Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeveLejohen
39Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeveLejohen
41Ndërtimi i ndërtesaveLejohen
42Punime inxhinjerikeLejohen
43Punime të specializuara ndërtimiLejohen
45Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyreLejohen
46GomisteriMbyllen
47Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëveLejohen
48Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëveLejohen
49Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeveLejohen
50Qendrat tregtareMbyllen
51Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,
Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit
Lejohen
52Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimoreMbyllen
53Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit
në njësi të  specializuara
Lejohen
54Shitje me pakicë e karburantit për automjeteLejohen
55Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK)Lejohen
56Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuaraMbyllen
57Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimoreLejohen
58Shitje me pakicë e sendeve higjeno  – sanitareLejohen
59Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe
pllaka
Mbyllen
60Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për
bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë
Lejohen
61Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për
Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara
Mbyllen
62Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuaraMbyllen
63Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramikaMbyllen
64Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimitLejohen
65Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiakMbyllen
66Shitje me pakicë e sistemve të sigurisëMbyllen
67Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorëMbyllen
68Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuaraMbyllen
69Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe PeriodikëveLejohen
70Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrësMbyllen
71Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuarMbyllen
72Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuaraMbyllen
73Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuaraMbyllen
74Shitje me pakicë e artikujve të veshjeveMbyllen
75Shitje me pakicë e këpucëve dhe mallrave prej lëkureMbyllen
76Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuaraLejohen
77Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të specializuaraLejohen
78Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe produkteve të higjenës personaleLejohen
79Mjeket popullore/mjekimetLejohen
80Tregtia me pakicë në lule dhe bimëMbyllen
81Shitje me pakicë e kafshëve shtëpiake të voglaMbyllen
82Tregti me pakicë e orëve, bizhuterive dhe sendeve me vlereMbyllen
83Mobilje për zyre me pakicëMbyllen
84Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografikeLejohen
85Tregtia me pakicë në objektet e artit dhe të dekorimitMbyllen
86Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për
ngrohje
Lejohen
87Tregtia me pakicë në armët dhe municionet, artikujt ushtarakMbyllen
88Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashmeLejohen
89Shitje me pakicë e produkteve të tjera jo-ushqimoreMbyllen
90Shitje me pakicë të artikujve të dorës së dytë në dyqaneMbyllen
91AmbulantëtLejohen
92Biznes me pakicë me postë ose internetLejohen
93Shitje me pakicë e produkteve të ndryshme, përmes nje demonstruesi ose një person i shitjeve (derë më derë)Mbyllen
94Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatikeLejohen
95Transporti tokësor I mallrave dhe me tubacioneLejohen
96Transporti ujor I mallraveLejohen
97Transporti ajror I mallraveLejohen
98Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportinLejohen
99Aktivitete të postës dhe korrieritLejohen
100Hoteleri/strultura akomodueseLejohen
101Shërbime ushqimi dhe pije (me përjashtim të atyre shërbim catering/delivery)Mbyllen
102Aktivitete publikimiLejohen
103Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit dhe aktivitete publikimi të muzikësLejohen
104Aktivitete të programimit dhe shpërndarjesLejohen
105TelekomunikacioniLejohen
106Shërbime të teknologjisë së informacionitLejohen
107Aktivitete të shërbimit të informacionitLejohen
108Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneveLejohen
109Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëmLejohen
110Aktivitete të tjera financiareLejohen
111Aktivitete të pasurive të paluajtshmeLejohen
112Aktivitete juridike dhe të kontabilitetitLejohen
113Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimitLejohen
114Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknikeLejohen
115Kërkim dhe zhvillim shkencorLejohen
116Publiciteti dhe kërkimet e tregutLejohen
117Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknikeLejohen
118Aktivitete VeterinareLejohen
119Aktivitete të marrjes e dhënies me qiraLejohen
120Aktivitete të punësimitLejohen
121Agjensi udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimitLejohen
122Aktivitete të sigurimit dhe të hetimitLejohen
123Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheveLejohen
124Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete mbështetëse të ndërmarrjeveLejohen
125Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëmLejohen
126ArsimimiMbyllen
127Aktivitete të shëndetitLejohen
128Qendra të kujdesit mjekësorLejohen
129Aivitete të kujdesit social pa akomodimLejohen
130Aktivitete krijuese, arte, dhe aktivitete çlodhëseMbyllen
131Bibliotekat, arkivat, muzeumet dhe të tjera aktivitete kulturoreMbyllen
132Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteveMbyllen
133Aktivitete sportive, argëtuese dhe çlodhëse.Mbyllen
134Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve, tubimeve etj)Lejohen
135Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarëLejohen
136Aktivitetete të tjera shërbimi (Trajtime Estetike, mireqenie fizike, palestra)Mbyllen
137Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiakLejohen
138Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vetLejohen
139Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtareLejohen
140Agjencitë funebreLejohen

Lajme te ngjashme

error: Alert: Content is protected !!