Home Ekonomi Detajet e faturës 1 miliardë euro për rindërtimin

Detajet e faturës 1 miliardë euro për rindërtimin

nga Albina Hoxhaj

Procesi i rindërtimit të banesave, objekteve te tjera të shtetit dhe biznesit, të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit do të përfundojë deri në fund të vitit 2024 me një shumë prej rreth 1 miliardë eurosh, e cila do të financohet me 300 milionë euro nga burime të brendshme dhe pjesa tjetër nga donatorët dhe OJF-të. Mbi 800 milionë euro nevojiten vetëm për strehimin e banoreve. Ja fatura e dëmeve dhe fazat e rindërtimit

Pasojat e tërmetit të 26 nëntorit që prekën mbi 200 mijë persona pritet të rikuperohen deri në vitin 2024. Rindërtimi do të kalojë në tre faza. E para është deri në fund të këtij viti dhe parashikohet të angazhojë investime deri në 545 milionë euro, ku mbi 90% e tyre do të shkojnë për rindërtimin e banesave.

Në afatin e mesëm, 2021 dhe 2022, janë planifikuar për tu investuar edhe 499,6 milionë euro ose 46.5 % e totalit, të cilat gjithashtu do t’i shërbejnë ndërtimit të banesave, ndërsa në afat të gjatë 2023-2024 do të angazhohen edhe 61 milionë euro, shumica e të cilave do të përdoren për rikuperim të infrastrukturës publike.

Sipas planit zyrtar të qeverisë për Rindërtimin totali i nevojave për rimëkëmben pas tërmetit kërkon financimin e një shume prej 123 miliardë lekësh, rreth 1 miliardë euro. Kjo shumë planifikohet të financohet deri në vitin 2025 me 300 milionë euro, ose 30% të totalit, nga fondet buxhetore të qeverisë shqiptare, dhe pjesa tjetër prej 700 milionë eurosh nga donatorët dhe OJF-te të ndryshme, që janë angazhuar në këtë proces.

Fatura totale e dëmit

Vlerësimet zbulojnë se efekti i përgjithshëm i katastrofës në 11 bashki arriti në 985.1 milion euro (121.21 miliardë lekë), nga të cilat 843.9 milionë euro përfaqëson vlerën e aseteve të shkatërruara fizike dhe 141.2 milionë euro humbje indirekte.

Shumica e dëmeve janë regjistruar në sektorin e strehimit (78.5%), e ndjekur nga sektori Prodhues (8.4%) dhe sektori i Edukimit (7.5%).

Shumica e objekteve të dëmtuara rreth 76.5% kishin pronësi private dhe 23.5% publike. Sektorët e Strehimit dhe Prodhimit janë kryesisht infrastrukturë private, ndërsa sektorët e tjerë të mbetur kryesisht janë pronë publike.

Në lidhje me shpërndarjen gjeografike të dëmeve dhe humbjeve, bashkia e Durrësit ishte më e prekura me 303.8 milion euro ose 32.4% të dëmit dhe humbjeve totale, e ndjekur nga Tirana me 284.3 milion euro ose 30% e totalit, dhe së treti Kruja me 84.2 milion euro (1.04 miliardë lekë) ose 9%.

Shumica e efekteve totale të tërmetit raportohen në Durrës (31.5%) dhe në Tiranë (30.8%) dhe në një masë shumë më të vogël në Krujë (8.75%), Kavajë (7.0%), Shijak (6.6%) dhe Vorë (5.1%). Pesë komunat e tjera përbëjnë 10% të mbetjeve të efekteve.

Dëmi sipas sektorëve, kryesojnë banesat private

Përveç dëmeve në banesa, tërmeti i 26 nëntorit ka shkatërruar objekte publike me ndikim të lartë social si shkolla, qendra shëndetësore dhe objekte të tjera publike.

Banesat, 11,490 duhen rindërtuar tërësisht, 83,745 riparim

Nga vlerësimet finalë 11.490 njësi banimi kategorizuan si plotësisht të shkatërruara dhe do të rindërtohen nga e para. 83,745 njësi strehimi të tjera u dëmtuan pjesërisht ose lehtësisht dhe kanë nevojë për riparim. Në përgjithësi, 18% e njësive totale të banesave janë dëmtuar në zonat e prekura. Humbjet e regjistruara prej 34 milion eurosh (4.17 miliardë lekë) janë shpenzime që lidhen vetëm me heqjen e mbeturinave, shpenzime që mbulojnë strehimin e përkohshëm (hotele dhe tenda), dhe subvencione me qira, por edhe humbje të qirasë që nuk janë marrë nga pronarët e shtëpi, ndërsa procesi i rindërtimit të tyre kërkon një shumë prej mbi 800 milionë eurosh.

Arsimi, 321 objekte janë dëmtuar

Në njësitë vendore që u preken nga tërmeti janë dëmtuar 321 institucione arsimore, të cilat përfaqësojnë 24% të gjitha institucioneve arsimore në këto zona. Bashkitë e Tiranës dhe Durrësit kanë pjesën më të lartë të dëmeve, përkatësisht me 55% dhe 21%. Për më tepër, humbjet vlerësohen në 8.76 milion euro (1.08 miliardë lekë).

Shëndetësia, 8% e objekteve janë dëmtuar

Në të gjitha zonat e prekura janë dëmtuar 36 objekte shëndetësore (8% e totalit në 11 komuna) pjesërisht ose plotësisht, nga të cilat 22 janë institucione të kujdesit shëndetësor parësor. Pati dëmtime në tre spitale rajonalë, nëntë spitale universitar, dy spitale komunal, dhjetë qendra shëndetësore dhe 12 qendra shëndetësore. Janë raportuar humbje prej 1.91 milion euro (235.0 milion lekë), kryesisht të lidhura me shërbimet mjekësore falas gjatë periudhës së urgjencës.

Infrastruktura publike, dëme 33 milionë euro

Nga totali i dëmeve dhe humbjeve në këtë sektor, që arrin në 33,42 milion euro, një e treta ishte në bashkinë e Durrësit. Ndërtesat qeveritare dhe infrastruktura e komunitetit u prekën veçanërisht. Ka pasur dëme në dy argjinaturat e lumenjve, një digë, 42 objekte bashkiake, një burg dhe 33 objekte të tjera publike.

Sektori i biznesit, 714 sipërmarrje janë dëmtuar

Bizneset e kategorizuara si “Sektori Produktiv” numëron 714 kompani të dëmtuara të cilat përbëjnë 8% e totalit të bizneseve në këto zona. Rreth 438 punonjës në 56 biznese prodhuese humbën përkohësisht punën e tyre. Humbja e vlerësuar e të ardhurave është 1.93 milion euro (0.24 miliardë lekë). Në sektorin e turizmit ka pasur dëme në 18 njësi akomodimi publike dhe private në Durrës, dhe në 42 objekte bare dhe restorante kryesisht në Durrës. Nga të gjitha humbjet në turizëm, 97% është për shkak të rënies së parashikuar të vizitorëve të huaj nga viti 2020 deri në vitin 2022.

Në nënsektorin e Trashëgimisë Kulturore, dy muze kombëtar dhe tre muze lokal u klasifikuan si të pasigurt dhe janë akoma të mbyllura për publikun, ndërsa 23 monumente dhe site shtesë u klasifikuan si rrezik të lartë dhe 30 monumente të tjera si rrezik mesatar.

Dëmet në nënsektorin e bujqësisë ishin të vogla dhe lidhen me inputet dhe pajisjet bujqësore. Pati dëmtime në argjinaturat dhe stacionet e kullimit të ujit në Durrës dhe Lezhë, si dhe në ndërtesën e institutit për Sigurinë e Ushqimit dhe Veterinarisë.

Objekte të tjera publike të dëmtuara

Janë dëmtuar 57 ndërtesa në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, ndër të cilat një stacion zjarrfikës, dy ndërtesa të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, tetë stacione monitorimi nga instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit që u dëmtuan pak, gjashtë ndërtesa nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave të Shtetit u dëmtuan gjithashtu dhe shtatë objekte të tjera publike duhen riparuar. Dëmet në këto objekte u vlerësuan rreth 22 milionë euro.

Tërmeti gjunjëzon ekonominë, frenohet rritja ekonomike 2020-2021
Tërmeti vlerësohet të ketë shkaktuar efekte që janë ekuivalente me 6.4% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) në dëme dhe në 1.1% të PBB-së në humbje. Dëmet arrijnë në 26.4% të formimit të kapitalit fiks bruto që tregon një aftësi të kufizuar të Shqipërisë për të arritur rikuperimin e plotë brenda një afati të shkurtër dhe të mesëm. Për sa i përket humbjeve, sektorët ekonomikë më të goditur ishin turizmi dhe pasuritë e paluajtshme, por dëme të konsiderueshme u shkaktuan gjithashtu në arsim, shëndetësi, infrastrukturë publike, prodhim dhe tregti dhe bujqësi.
Rritja reale e PBB-së gjatë vitit 2019 dhe 2020 vlerësohet të jetë më e ulët. Ekonomia shqiptare parashikohet të rritet me rreth 2.4% në vitin 2019, dhe 3.2% në vitin 2020 nga një bazë fillestare para tërmetit që ishte vlerësuar me rritje prej 2.9% dhe 3.5%, respektivisht.

Tërmeti gjithashtu pritet të sjellë tendosje të mëtejshme në financat publike. Deficiti fiskal vlerësohet të jetë më i lartë për 0.7 për qind të PBB-së.

Deficiti tregtar dhe deficiti i llogarisë rrjedhëse pritet të përkeqësohen gjithashtu me rreth 0.2% të PBB-së, duke u rritur nga një parashikim fillestar para-tërmeti prej 7.1% në 7.3% të PBB-së në vitin 2020.
Megjithëse aktiviteti ekonomik ka të ngjarë të ngadalësohet dhe deficitet mund të rriten më tej si rezultat i tërmetit, disponueshmëria e burimeve të granteve për rindërtim do të ndihmonte në përshpejtimin e rimëkëmbjes ekonomike dhe zbutjen e efekteve negative të tërmetit në financat publike.

Dëmtohet kapitali njerëzor rritet varfëria dhe sëmundjet

Efektet shkakësore të një tërmeti në zhvillimin njerëzor dhe varfërinë janë të vështira për t’u vlerësuar në pasojat e menjëhershme të ngjarjes. Përveç ndikimit të qartë dhe të menjëhershëm në ata që preken drejtpërdrejt nga humbja ose dëmtimi i pronës, dëmtimi dhe humbja e jetës, shumë më tepër njerëz vuajnë drejtpërdrejt dhe indirekt nga humbjet në aktivitetin ekonomik, përkeqësimi i shëndetit (përfshirë shëndetin mendor) dhe rënien e interesit për arsimim.

Pas tërmetit, rreth 9.2% e familjeve në rrethet e prekura u zhvendosën nga banesat e tyre, dhe afër një e treta e 9.2% nuk ​​ishin kthyer në fund të dhjetorit 2019. Aftësia e vetë-raportuar e familjeve për të paguar zakonshëm shpenzimet e nevojshme tregojnë një prirje në rënie pas tërmetit krahasuar me para tërmetit.
Shkalla e privimit të materialeve ekstreme u rrit mesatarisht me 8.4 pikë përqindje, ose 25.4%, krahasuar me para dhe pas tërmetit.
Midis këtyre dy periudhave, nivelet e varfërisë subjektive në rrethet e prekura u rritën me 2.3 pikë përqindje ose një ekuivalent me 26,000 njerëz (18.9%). Në ndryshim nga rreziku i varfërisë dhe niveleve ekstreme të privimit të materialit, të gjitha rrethet tregojnë një përkeqësim të situatës kur matin varfërinë subjektive.
Gjendja shëndetësore e vetë-raportuar e anëtarëve të familjes tregoi një përkeqësim pas tërmetit. Përkundër kushteve të përgjithshme shëndetësore të vetë-raportuara, rreth 5.6% e popullatës në të prekur. Rrethet raportuan humbje të kujtesës dhe vështirësi në shikimin, dëgjimin, ecjen ose ngjitjen, dhe përqendrimin pas tërmetit. Më e rëndësishmja është se për shkak të tërmetit, 42.9% e njerëzve në rrethet e prekura raportuan lodhje emocionale, probleme me gjumin, depresionin dhe ankth dy javë pas ngjarjes.
Ofrimi i shërbimeve arsimore u ndërpre për pak kohë për të paktën një javë. Në total, 96.5% e fëmijëve u kthyen në shkollë pasi humbën disa ditë shkollore, dhe 3.5% nuk ​​ishin përsëri në shkollë gjatë kohës së intervistave të anketë.

Akomodimet kolektive (tenda ose hotele) kanë rritur ndjeshmërinë e personave me aftësi të kufizuara, të moshuarve, fëmijëve dhe grave shtatzëna, pasi që këto akomodime nuk janë pajisur për të përmbushur nevojat e tyre të veçanta.
Popullsia e prekur, veçanërisht ata që janë vendosur në tenda, kanë nevojë urgjente për ngrohje (75%), dhe grupe të tilla si pensionistët (15%) dhe njerëzit me aftësi të kufizuara (4%) mund të kenë nevojë për kujdes të vazhdueshëm mjekësor ose social për shkak të sëmundjeve kronike dhe llojeve. të aftësive të kufizuara. Rreth 22% e popullsisë në këto dy lehtësira janë fëmijë (3,801 fëmijë 0-18 vjeç), ku 17% janë të vendosur në tenda me rreziqe më të larta për sëmundjet për shkak të ftohjes dhe kushteve të përgjithshme.

Nevojat financiare për rimëkëmbjen, tejkalojnë dëmin

Nevojat totale për rikuperim janë rreth 1 miliardë euro (132.4 miliardë lekë) në të gjithë sektorët dhe për 11 bashkitë e prekura. Nevojat vetëm në sektorin e strehimit janë 802.86 milion euro (98.8 miliardë lekë), që përfaqëson 75% të të gjitha nevojave.

Rimëkëmbja e sektorit të Arsimit do të kushtojë rreth 95 milion euro (11.7 miliardë lekë) ose afro 9% të totalit, dhe rikuperimi për sektorin e infrastrukturës do të jetë 61 milion euro (7.4 miliardë lekë) ose 6%.

Brenda sektorit të infrastrukturës, mbi gjysmën e nevojave të rimëkëmbjes janë në nënsektorët e ndërtesave të energjisë dhe Qeverisë, me 12.9 milion euro (1.5 miliardë lekë) dhe 26.5 milion euro përkatësisht. Në sektorin e Prodhimit nevojat e rimëkëmbjes janë të përqendruara në nënsektorin e Biznesit dhe Punësimit (Prodhim dhe Tregti) me 27.84 milion euro (3.4 miliardë lekë). Mbrojtja civile dhe DRR kanë një pjesë të ngjashme të nevojave me 4.4%.

Strehimi, plani i rikuperimit

Në përgjithësi, 11.490 njësi strehimi do të duhet të ndërtohen, dhe 83.74510 shtëpi të tjera do të kërkojnë riparim dhe rikontraktim në rrjedhën e programit të rindërtimit. Gjithashtu, nevojat për strehim të përkohshëm duhet të mbështeten dhe financohen. Për më tepër, ekziston nevoja për përmirësimin e aftësive dhe sigurimin e cilësisë, planifikimin e kërkuar të përdorimit të tokës, komunikime të qarta për popullatat e prekura dhe jo të prekura, dhe prishjen dhe pastrimin e mbeturinave.

Stoku i ndërtesave në 11 bashkitë e prekura ndahet në ato të ndërtuara në periudhën para vitit 1993 dhe pas vitit 1993 kur sistemi monist i qeverisjes u zëvendësua me sistemin demokratik.

Deri në vitin 1993, llojet mbizotëruese strukturore për ndërtesat e banimit ishin strukturat muraturë të pa-forcuara (muratura, guri, tulla të ngurta dhe murature prej betoni), deri në 5 kate; struktura murature të mbyllura midis 3- dhe 6-katëshe; dhe ndërtesa me panele të mëdha, të cilat u ndërtuan midis viteve 1970 dhe mesi i viteve 1990 me 4 dhe 6 kate.
Ndërtimi i banesave pas vitit 1993 u karakterizua nga zhvillimi i sistemeve të kornizave të betonit të armuar dhe mureve të muraturave të mbushura, disa prej të cilave ishin më të larta se 10 kate.

Cilësia dhe pajtueshmëria me kodet e projektimit dhe ndërtimit të këtyre ndërtesave të reja ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme.
Numri i ndërtesave individuale mbizotëron, duke zënë 91% të totalit të objekteve të dëmtuara. Apartamentet e grupuara në pallate përfaqësojnë vetëm 9% të totalit, megjithëse këto ndërtesa shumëkatëshe përfshijnë një numër të madh njësish strehimi, që përfaqësojnë rreth dy të tretat e të gjitha njësive të banimit në zonën e prekur.:
Gjithsej 11,490 njësi strehimi janë dëmtuar ose shkatërruar rëndë dhe duhet të zëvendësohen. 18.980 njësi të tjera të banimit janë regjistruar se kanë pësuar dëme të mesme deri të pjesshme, dhe mbi 64,000 janë dëmtuar vetëm pak. Së bashku me dëmtimin e shtëpive ose apartamenteve shumë njerëz humbën edhe pajisjet dhe sende të tjera personale. dhe sendet shtëpiake.
Dëmi ishte më i madh në banesat e ndërtuara para vitit 1993 dhe më pak midis atyre të ndërtuara pas vitit 1993.

Rikuperimi i sektorit të arsimit

Shumica e objekteve shkollore ka nevojë urgjente për rindërtim, veçanërisht ato të ndërtuara para viteve 1990. Sipas të dhënave të mbledhura nga Instituti i Ndërtimit i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Arsimit Sport dhe Rini (MMES) dhe bashkitë lokale, 321 institucione arsimore (të gjitha llojet, përfshirë konviktet) janë prekur nga tërmeti ose 24% të të gjitha objekteve arsimore në 11 komunat e prekura.

Rreth 90% e shkollave të dëmtuara janë në sektorin publik. Bashkitë e Tiranës dhe Durrësit kanë pjesën më të lartë të institucioneve arsimore të dëmtuara, ku ndodhen përkatësisht 55% dhe 21% e të gjitha institucioneve të prekura. Shkollat ​​u dëmtuan gjithashtu në komuna më të vogla si Vora, ku gjysma e të gjitha objekteve arsimore u shkatërruan plotësisht ose pjesërisht. Është e rëndësishme të theksohet se tre të katërtat e institucioneve arsimore plotësisht dhe pjesërisht të shkatërruara u ndërtuan para viteve 1990. Përveç infrastrukturës, tërmeti dëmtoi edhe pasuritë fizike siç janë mobiliet, laboratorët, pajisjet e TIK-ut, bibliotekat, librat shkollorë dhe materialet e tjera mësimore. Tërmeti ndërpreu arsimin dhe mësimin. Më shumë se 30 shkolla nuk arritën të rihapeshin deri Më shumë se 21,000 fëmijë, që përbëjnë 7% të të gjithë nxënësve në 11 komunat e prekura, janë zhvendosur në shkollat ​​pritëse.

Qendrat e mësimit të përkohshëm për fëmijë janë ngritur në hotele ku familjet gjetën strehim. Fëmijët dhe familjet e prekura nga katastrofa kërkojnë mbështetje psikosociale profesionale nga specialistë për të adresuar çrregullimin e stresit post-traumatik. Ndërsa nuk ka viktima të raportuara midis mësuesve, shumë shtëpi të mësuesve u shkatërruan plotësisht ose pjesërisht. Janë angazhuar më shumë se 1300 mësues që udhëtojnë mesatarisht mbi 5 km për të dhënë mësime në shkollat ​​fqinje. Mësuesit kanë shprehur shqetësime në lidhje me vështirësinë në menaxhimin dhe ngarkesën e mësimdhënies.

Zhvendosja e fëmijëve në një mjedis të ri shkollor mund të ndikojë negativisht në efikasitetin e brendshëm dhe barazinë në arsim, duke çuar në një rritje të numrit të fëmijëve që nuk ndjekin shkollën dhe rënie të cilësisë së arsimit, veçanërisht për fëmijët e zhvendosur brenda vendit. Konsultimet në terren me palët e interesuara zbuluan se pas tërmetit, niveli i mungesave në shkollë ishte rritur. Vlera totale e dëmeve dhe humbjeve në sektorin e arsimit vlerësohet në 72.35 milion euro, nga të cilat vlera e dëmit (në infrastrukturë dhe asete fizike) është 63.59 milion euro, ndërsa humbjet janë 8.76 milion euro (1.1 miliardë lekë).
Humbjet pasqyrojnë koston shtesë të transportit për më shumë se 21,000 fëmijë dhe 1.300 mësues në shkollat ​​pritëse, të cilat do të vazhdojnë derisa të arrihet rikonstruksioni i plotë i shkollave. Humbjet reflektojnë gjithashtu riparimin e 51 shkollave pritëse, prishjen e ndërtesave dhe heqjen e rrënojave, ngritjen e qendrave të përkohshme të mësimit për më shumë se 1000 fëmijë parashkollorë dhe të moshës shkollore, si dhe trajnimin e 200 mësuesve për të siguruar psiko-sociale mbështetur. Nuk u raportuan humbje në të ardhura në shkolla private.

Nevojat e rimëkëmbjes për sektorin e arsimit u llogaritën për katër përbërës, rindërtimin e infrastrukturës dhe pasurive fizike, rifillimi i ofrimit të shërbimit; zhvillimi dhe qeverisja e kapaciteteve; dhe uljen e rrezikut për braktisjen e shkollës. Nevojat totale për rindërtim dhe rikuperim vlerësohet të jenë 94.83 milion euro (11.67 miliardë lekë).
Nevojat e rimëkëmbjes përcaktohen me përparësi dhe renditen në planin afatshkurtër, të mesëm dhe të gjatë. Nevojat afatshkurtra i referohen ndërhyrjeve që përqendrohen në vazhdimin e shërbimeve arsimore përmes sigurimit të transportit për zhvendosjen e fëmijëve dhe mësuesve në shkollat ​​pritëse, sigurimin e materialeve mësimore dhe mësimore, trajnimin e mësuesve për mbështetje psiko-sociale dhe monitorim të ngushtë të regjistrimit dhe frekuentimit të fëmijëve, veçanërisht grupeve të cenueshme.

Do të vendosen rregullime institucionale për rindërtim, si dhe politika dhe udhëzime për përmirësimin e sigurisë në shkollë. Gjysma e shkollave të shkatërruara plotësisht dhe pjesërisht do të rikonstruktohen.
Nevojat afatmesme gjithashtu do të mbizotërohen nga rindërtimi i infrastrukturës dhe pasurive fizike. Shkollat ​​e mbetura do të rikonstruktohen dhe rindërtohen, dhe shkollat ​​pritëse do t’i nënshtrohen riparimeve të vogla. Nevojat e burimeve njerëzore në nivele të ndryshme do të forcohen për të siguruar pajtueshmërinë dhe sigurimin e cilësisë në të gjitha fazat e rindërtimit.
Në planin afatgjatë, përpjekjet do të përqendrohen në uljen e rrezikut, siç është përkthimi i arsimit të rrezikut nga katastrofa në trajnime të rregullta të mësuesve para dhe gjatë shërbimit, dhe në zbatimin e një menaxhimi efektiv të rrezikut nga katastrofat në të gjitha shkollat ​​e vendit.

Aranzhimet e zbatimit për rimëkëmbje do të ndryshojnë sipas nën-sektorëve specifikë brenda sektorit të Arsimit, por përgjegjësitë kryesisht do të ndahen në mes të MASHT, MFS dhe bashkive lokale.

Opsionet e financimit

Qeveria e Shqipërisë ka shprehur angazhimin e saj për të udhëhequr përpjekjet e rimëkëmbjes dhe rindërtimit. Opsionet për të financuar rimëkëmbjen janë rialokimet buxhetore, premtimet e donatorëve, huatë ose grante nga agjencitë shumëpalëshe dhe bilaterale, dhe kontributet nga sektori privat.

Qeveria ka miratuar me Ligjin 88/2019 për Buxhetin 2020 një fond prej 20 miliardë lekësh të përbërë si 106.6 milion euro (13 miliardë lekë) për rindërtim, 57.4 milion euro (7 miliardë lekë) si grante. Shuma e donacioneve të dhëna përmes llogarive të qeverisë aktualisht është 15.2 milion euro (1.98 miliardë lekë).
E gjithë kjo është përveç marrjes së donacioneve në natyrë nga aktorë të ndryshëm kombëtarë dhe ndërkombëtarë (persona privatë, ndërmarrje, ekipe futbolli, organizata me bazë besimi, OJQ vendore dhe ndërkombëtare, qeveri dhe lloje të tjera institucionesh si shoqëritë e Kryqit të Kuq). Qeveria shqiptare krijoi një fond kompensimi monetar për t’u siguruar familjeve anëtarëve të vdekur me bursa për fëmijë dhe pensione për të rriturit e mbijetuar në një shumë prej 8200 euro (1 milion lekë) për familje.

Turizmi, sektori më i dëmtuar ja si do të rikuperohet

Turizmi në Shqipëri po rritet gjithnjë e më shumë si një nga motorët kryesorë të zhvillimit ekonomik të vendit. Në vitin 2018, sektori regjistroi një kontribut të përgjithshëm, duke përfshirë efektet e tërthortë prej 4.3 miliardë dollarë, duke zënë rreth 27.3% të PBB-së sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Turizmit me 2019. Kjo e pozicionon sektorin si një nga kontribuuesit kryesorë të rritjes ekonomike dhe parashikohet të rritet ndjeshëm gjatë 10 viteve të ardhshme. Kontributi i sektorit në punësim në 2018 ishte 286,000 vende pune, duke përfaqësuar 25.2% të punësimit të përgjithshëm në Shqipëri më 2019. Zonat e prekura janë të lidhura kryesisht me turizmin bregdetar dhe kulturor, siç janë bashkitë e Tiranës, Durrësit, Kavajës, Krujës dhe Lezhës.

Për disa vite zona e Durrësit ka qenë destinacioni kryesor i turistëve me paketa udhëtimesh. Turistët në zonën e prekur janë akomoduar në apartamente private, vila dhe dhoma, të përmendura në këtë kapitull si strehim privat. Rreth 35% e të gjitha akomodimeve janë komerciale (hotele), dhe 65% janë private (dhoma, vila, apartamente). Banesat private janë kryesisht joformale.
Ministria e Turizmit dhe Mjedisi është përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e politikave që mbështesin zhvillimin e turizmit në nivel kombëtar dhe në bashkitë.

Zyrtarisht janë të regjistruar 117 hotele në 11 bashkitë e prekura, nga këto 18 janë dëmtuar, të gjitha të vendosura në Durrës. Një godinë që i përket Ministrisë së Brendshme në Durrës u shkatërrua plotësisht. Akomodimet private janë kryesisht informale, prandaj vlerësimi i dëmeve ishte i vështirë në këto njësi. Informaliteti shqiptar i turizmit është i përhapur, duke përfshirë në akomodimin zyrtar dhe bizneset e ushqimit dhe pijeve.

Në sektorin e turizmit humbjet direkte dhe ato jo direkte arritën në 73.53 milion EUR (9.05 miliardë lekë). Bashkia e Durrësit dhe Kavaja ishin ndikuar në masë të madhe në krahasim me bashkitë e tjera. Akomodimet private janë kryesisht informale, dhe nuk ka të dhëna dispozicion.

Humbjet e krijuara nga tërmeti në sektorin e turizmit u ndanë në katër kategoritë e mëposhtme:
– Humbjet e qarkullimit për shkak të mbylljes së pjesshme të biznesit si rezultat i dëmtimit të ndërtesave të tyre, të cilat do të vazhdojnë derisa ato të riparohen dhe funksionojnë;
– Humbjet e punësimit;
-Humbjet e parashikuara për shkak të rënies së vizitorëve të huaj;
– Humbjet e lidhura me heqjen e mbeturinave.
Humbjet më të spikatura janë për shkak të rënies së parashikuar të vizitorëve të huaj nga viti 2020 deri në vitin 2022 dhe do të ndjehen kryesisht në vitin 2020.

Shoqata Shqiptare e Turizmit vlerëson se pasojat e tërmetit do të zgjasin katër deri në pesë vjet, Ministria e Turizmit vlerëson më tej se rritja vjetore e vizitorëve të huaj do të jetë 4% në 2021, dhe 6% në 2022.

Planifikohet një shumë prej 10.8 milionë eurosh për rindërtimin dhe rikuperimin e sektorit të Turizmit. Nga kjo shumë nevojat për rindërtim do të jenë 5.58 milion EUR (686 milion lekë), dhe nevojat për rikuperim do të jenë 5.3 milion EUR (652 milion lekë). Në nevojat afatshkurtra parashikohet rindërtimi, riparimi dhe rikontraktimi i ndërtesave dhe objekteve të dëmtuara, si për akomodimin ashtu edhe shërbimin ushqimor.

Nevojat afatmesme lidhen me rritjen e aftësive të punonjësve në industrinë turistike për sigurinë në situata katastrofale. Mungesa e programeve të duhura arsimore dhe trajnuese për punonjësit u identifikua si një çështje e rëndësishme në strategjinë kombëtare të turizmit.
Duhen rritur fushatat promovuese për ta paraqitur Shqipërinë si një vend të sigurt për turizmin, duke synuar vizitorët evropianë dhe shqiptarët që jetojnë jashtë. Nevojat afatgjata për sektorin e turizmit lidhen me përmirësimin e kapaciteteve që lidhen me informimin nga rreziqet.

Rindërtimi në Durrës do të përqendrohet në hotelin publik që u shkatërrua plotësisht dhe në një restorant. Supozohet se gjashtë hotelet e tjerë (dhe restorantet e tyre të bashkangjitur) që u shkatërruan plotësisht në Durrës nuk do të rikonstruktohen sepse pronarët e tyre janë nën hetim për ndërtime të paligjshme. Kjo shpjegon pse kostot e përgjithshme të rindërtimit janë më të ulëta se niveli i përgjithshëm i dëmeve të paraqitura në pjesën për dëmet e mësipërme./monitor/

Lajme te ngjashme

error: Alert: Content is protected !!