Home Aktualitet Shitje me pakicë e gazit, Albpetrol aplikon për licencë pranë ERE-s

Shitje me pakicë e gazit, Albpetrol aplikon për licencë pranë ERE-s

nga Albina Hoxhaj

Kompania publike e naftës në vend Albpetrol ka aplikuar në fund të vitit 2019 pranë Entit Rregullator të Energjisë për të marrë një licencë që e autorizon atë në aktivitetin e shitjes së gazit me pakicë. Enti Rregullator i Energjisë bëri me dije se ka nisur tashmë shqyrtimin e kërkesës së Albpetrol për këtë aplikim ndërkohë që nënvizoi se plotësohen  pjesërisht kërkesat e parashikuara nga ERE në “Rregulloren për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin dhe heqjen e licencave në sektorin e gazit natyror”.

ERE ka nënvizuar se aplikimi i Albpetrol nuk ka të plotësuara disa pika sipas kërkesave që paraqet kuadri rregullator ndërkohë që një pjesë tjetër është i plotësuar pjesërisht. Po kështu mungojnë vërtetimet e gjendjes gjyqësore ato të titujve të pronësisë.

Pavarësisht kësaj ERE i ka lënë kohë Albpoetrol të plotësojë dosjen me kërkesat e tjera të aplikimit ndërkohë që njoftoi se ka nisur tashmë procedurën për licencimin e shoqërisë “ALBPETROL” sh.a. në veprimtarinë e furnizimit të gazit natyror (shitje me pakicë), për një afat 10 vjeçar.

Albpetrol është kompani publike nën varësinë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe operon në në sektorin publik të naftës dhe gazit përgjegjëse për aktivitetin e prodhimit dhe shërbimeve hidrokarbure. Sot Albpetrol ushtron aktivitetin e vet si kompani prodhimi në 11 vendburime nafte dhe 6 gazi natyror.

Referuar informacioneve të kompanisë sot si vendburime gazi janë Delvina, Frakulla, Panajaja, Ballaj-Kryevidh, Divjakë dhe Povelca. Kompania pati pak vite më parë një ndarje të aseteve për krijimin e kompanisë së re të dedikuar të gazit Albgaz./monitor/

Lajme te ngjashme

error: Alert: Content is protected !!