Home Aktualitet Tenderi për vazhdimin e Lungomares, KPP rrëzon ankimimet, lë në fuqi Fusha sh.p.k si fituese

Tenderi për vazhdimin e Lungomares, KPP rrëzon ankimimet, lë në fuqi Fusha sh.p.k si fituese

nga Albina Hoxhaj

Komisioni i Prokurimit Publik ka rrëzuar pretendimet e ngritura nga bashkimi i operatorëve  Curri sh.pk dhe Xhengo sh.p.k lidhur me procedurën “Vazhdimi i Shëtitores së Vlorës – Segmenti Jugor nga Fushat e Sportit deri tek Tuneli” apo siç njihet vijimi i Lungomares duke lënë në fuqi fituesin kompaninë Fusha. Operatorët paraqitën ankesë pranë KPP pas s’kualfikimit nga gara nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në Fondin Shqiptar të Zhvillimit për një procedurë që kishte fondin limit 458 milionë lekë.

Historia me vazhdimin e Lungomares nisi në gusht 2018 kur FSHZH shpalli procedurën e prokurimit. Në 12 shtator 2019 autoriteti u zhvillua procedura ku morën pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët referuar dokumentacionit të autoritetit kontraktor, kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht: 1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Curri” sh.p.k. & “Xhengo” sh.p.k. 357.403.750 lekë, s’kualifikuar 2. “Fusha” sh.p.k. 385.173.305 lekë, kualifikuar 3. “Salillari” sh.p.k. 413.043.173 lekë, kualifikuar 4. “Gjikuria” sh.p.k. 425.919.604 lekë, s’kualifikuar 5. “Be – Is” sh.p.k. 426.718.645 lekë, s’kualifikuar 6. “Gener – 2” sh.p.k. 435.805.674 lekë, s’kualifikuar.

Në finale edhe pse dolën Salillari dhe Fusha fitues u shpall e dyta me ofertën 385 milionë lekë.

Sipas FSHZH kompanive Curri dhe Xhengo u është argumentuar se shkak për s’kulifikimin është bërë mospërmbushja e kritereve.

Punët e prezantuara nga operatori ekonomi “Curri” sh.p.k, të cilat mund të konsiderohen të ngjashme nuk përmbushin vlerën e cila kërkohet nga ky operator ekonomik si pjesëtar me pjesëmarrjen më të madhe në JV. Kontrata “Rikonstruksioni i Rrugës Cërrik – Belsh -Dragot” me vlerë 318,219,525 lekë pa TVSH, nuk mund të konsiderohet kontratë e ngjashme, pasi nuk përmbush karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Kontrata “Rikonstruksioni i Shëtitores së Vlorës” do të zhvillohet në një ambient kompleks urban, për më tepër, natyra e punëve të parashikuara në këtë kontratë, përfshin metodologji dhe teknologji të lidhura me rikualifikimin urban. Gjithashtu në këtë kontratë nuk janë përfshirë punime asfalti por vetëm shtrime pllakash, ndriçim dhe mobilim urban, punime të cilat nuk janë prezent në kontratën e paraqitur nga operatori ekonomik “Curri” sh.p.k “Rikonstruksioni i Rrugës Cerrik – Belsh – Dragot” argumetonte komisioni.

KPP ka bërë një analizim të gjithë korrespondencës dhe arsyeve që ju është dhënë kompanive për s’kualifikimin dhe në fund ka vendosur të lërë në fuqi vendimin fillestar të Fondit që tashmë mund të vijojë normalisht me lidhjen e kontratës për vijimin e punës në pjesën e dytë të Lungomares./monitor/

Lajme te ngjashme