Home Aktualitet Zbulohet lista e armatimeve të reja të Gardës së Republikës

Zbulohet lista e armatimeve të reja të Gardës së Republikës

nga Editor

Në mbledhjen e djeshme qeveria vendosi që të miratonte llojet e reja të armatimeve që do të përdorë Garda e Republikës në rastin e protestave për menaxhimin e turmave, mes të cilave edhe lëndët neuroparalizuese, ose ndryshe lëndë kimike për kontrollin e turmave. Sot është publikuar në Fletoren Zyrtare vendimi i plotë me të gjitha llojet e armatimeve që do të jenë në listën e mjeteve që do të përdoren nga Garda në rast nevoje për ngjarjet nën kompetencën e saj. Kamera, spray, shotgun, armë me elektroshok, snajper, granata akustike, tymuese dhe verbuese për përdorim policor, të cilat nuk sjellin dëm, çantë valixhe anti-eksploziv, robotë anti-eksplozivë, sisteme GPS, sisteme dron dhe shumë pajisje të tjera do të jenë pjesë e arsenalit të ri të Gardës së Republikës.

VENDIMI I PLOTE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 62, të ligjit nr. 33/2021, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Miratimin e llojeve të armatimit, të lëndëve neuroparalizuese (lëndë kimike për kontrollin e turmave), të mjeteve dhe të pajisjeve të tjera kufizuese, për përdorimin e forcës nga Garda e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit të lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Deri në rinovimin e plotë të armatimit, strukturat e Gardës së Republikës së Shqipërisë përdorin armatimin e pajisjet aktuale.
3. Vendimi nr. 830, datë 1.12.2003, i Këshillit të Ministrave, “Për pajisjen e punonjësve të Gardës së Republikës së Shqipërisë me armatim dhe mjete teknike të posaçme”, i ndryshuar, shfuqizohet.
4. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Garda e Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

Llojet e armatimit, të municioneve dhe të pajisjeve janë, si më poshtë vijon:
1. Armatim
1.1 Armë zjarri për përdorim individual:
a) armë të shkurtra zjarri (pistoletë) kalibër 9 x 19 mm.
1.2
Armë zjarri për përdorim kolektiv:
a) armë të gjata zjarri automatike kalibër 5.56 x
45 mm deri 9 x 19 mm.
1.3 Armë speciale:
a) armë ceremoniale;
b) armë të drejtuara me energji (ADE);
c) armë me elektroshok;
ç) armë e ftohtë;
d) armë për përdorim/hedhje të municioneve
dhe mjeteve të ndryshme (
shotgun
/lëshues);
dh) armë pneumatike;
e) armë e gjatë zjarri me përpikëri të lartë
(snajper), gjysmautomatike, kalibër 5.56 x 45 mm
deri 12.7 x 99 mm;
ë) armë për sinjalizim;
f) armë për sinjalizim të lehtë akustik;
g) armë të tjera për përdorim, të cilat do të njihen si të tilla nga aktet ndërkombëtare, të ratifikuara me ligj në Republikën e Shqipërisë;
gj) armë zjarri me zhurmëzbutës të montuar;
h) armë zjarri sportive;
i) mjete optike të armëve të zjarrit për shikim dhe shënjim;
j) pjesë kryesore të armëve të zjarrit;
k) pajisje e posaçme për armët e zjarrit.
2. Municion:
a) granata akustike, tymuese dhe verbuese për përdorim policor, të cilat nuk sjellin dëme të pakthyeshme të shëndetit dhe janë në përputhje me legjislacionin në fuqi kundër torturës dhe trajtimeve a dënimeve të tjera mizore, çnjerëzore ose poshtëruese;

b) municione për armët e shkurtra e të gjata të zjarrit, sipas kalibrave përkatës, me të gjitha llojet e cilësisë së veprimit;
c) municione që hidhen me shotgun me saçme: gome, metalike, sintetike;
ç) municione me lëndë kimike (irrituese ngacmuese) në formë pluhuri ose lëngu për përdorim policor, që hidhen me shotgun/lëshues, me granatë dore, pajisje hedhëse, spray (individual/ kolektiv) ose tubat, për mbrojtjen, menaxhimin e kontrollin e turmave, të cilat nuk sjellin dëme të pakthyeshme të shëndetit dhe janë në përputhje me legjislacionin në fuqi kundër torturës dhe trajtimeve a dënimeve të tjera mizore, çnjerëzore ose poshtëruese, me kufi ngacmues 0.05 –0.1 mg/m 3, kufiri toksik 1–5 mg/m3 , indeksi i avullimit 40.000–75000 mg/min/m3;
3. Pajisje kufizuese për përdorimin e forcës
3.1 Pajisje kufizuese për përdorimin e forcës (për përdorim individual):
a) çantë me pllaka antiplumb e hapshme për mbulim VIP -i 1 ;
b) jelek antiplumb;
c) kaskë balistike antiplum
b;
ç) kaskë plastike;
d) këmishë jelek balistik;
dh) kostum për mbrojtje nga mjetet e forta;
e) mburojë balistike individuale, mburojë
plastike për mjetet e forta;
ë) mjete mbrojtëse gjatë qitjes (syze balistike,
kufje mbrojtëse për qitje);
f) mjete mbrojtëse nga lëndët kimike e bakteriologjike;
g) pajisje dhe mjete komunikimi;
gj) pajisje dhe mjete ndriçuese;
h) pajisje dhe mjete optike;
i) pajisje dhe mjete orientimi (GPS, busulla);
j) pranga metalike dhe plastike;
k) shkop gome/metalik;
l) veshje antieksploziv.
3.2. Pajisje kufizuese për përdorimin e forcës (për përdorim kolektiv):
a) çantë valixhe antieksploziv, pasqyrë për kontrollin e mjeteve, pasqyrë teleskopike me kamera me rreze infra;
b) detektor kërkimi (metal, eksploziv, lëndë radioakt ive/kimike), porta detektorë, skaner për
kontrollin e sendeve, aparat eksploziv kërkues;
c) komplet universal xhenier (pincë, thikë, kaçavidë);
ç) pajisje dhe aparate për përcaktimin e pozicionit gjeografik dhe të distancave;
d) pajisje kontrolluese e test uese të qitjes;
dh) pajisje të lehta degazimi, dezinfektimi, si dhe lëndë degazuese e dezinfektuese;
e) pajisje dhe mjete kufizuese (barriera metalike, bllokues rrugësh, zinxhir kolektiv);
ë) pajisje dhe mjete optike (pajisje për shikim mbrapa pengesave; kamera termale, sondë infra të kuqe; dylbi dite dhe nate);
f) pajisje dhe mjete për operacione në lartësi (shkallë portative operacionale; pajisje alpinistike kolektive);
g) pajisje të tjera për përdorim policor, të cilat do të njihen si të tilla nga aktet ndërkombëtare, të ratifikuara me ligj në Republikën e Shqipërisë;
gj) pajisje vëzhgimi dhe zbulimi (dite dhe nate);
h) pajisje për zbulim kimik, biologjik, radioaktiv dhe ndotësit e mjedisit;
i) qen eksplozivkërkues;
j) robotë antieksplozivë dhe të ndryshëm;
k) sisteme dron/antidron dhe pajisje për
bllokimin e valëve telefonike;
l) simulatorë trajnimi dhe aftësimi për çdo armë zjarri.
4. Sisteme sigurie, vëzhgimi dhe komunikimi:
a) pajisje dhe mjete komunikimi;
b) pajisje për sisteme e rrjete kompjuterike;
c) sisteme GPS (sisteme të përcaktimit të vendndodhjes);
ç) sisteme të vëzhgimit me kamera, sisteme të akseskontrollit të personelit, sisteme të kontrollit të automjeteve, sisteme të kontrollit të perimetrit të objekteve, sisteme të sinjalizimit të rrezikut ndaj zjarrit e uji.

Lajme te ngjashme

error: Alert: Content is protected !!