Home Aktualitet Plani qeverisës i qeverisë Rama në mandatin e dytë të tij, në stabilitetin makroekonomik të vëndit.

Plani qeverisës i qeverisë Rama në mandatin e dytë të tij, në stabilitetin makroekonomik të vëndit.

nga Editor

NGA DENIS HIDRI

Përmes zbatimit të plotë të këtij programi ne synojmë një rritje
ekonomike mesatare rreth 4.5 përqind për të arritur në rreth 5.5 –
6 përqind të PBB-së në fund të mandatit.
Programi 2017-2021 rikonfirmon konsolidimin fiskal si një
objektiv prioritar të tij. Qeveria Shqiptare angazhohet për uljen
graduale të borxhit publik në rreth 60% të PBB-së deri në fund të
mandatit.
Investimet publike të financuara nga buxheti i shtetit do të jenë
rreth 5% e PBB-së. Jemi të vendosur për të vazhduar përdorimin
e instrumenteve financiare, si Partneriteti Publik – Privat, për pro-
jekte me rëndësi të veçantë në ekonomi, për të siguruar investime
në infrastrukturë dhe shërbime publike të domosdoshme për
qytetarët dhe për rritjen ekonomike të vendit.
Me paketën “1 Miliard” do të injektojmë më shumë se 100
miliardë lekë në ekonomi, nëpërmjet angazhimit të kapitaleve pri-
vate në një numër të madh projektesh investuese , duke ndikuar
direkt në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e sektorëve prioritarë.
Pas rritjes së të ardhurave buxhetore me rreth 3.7% të PBB-së
gjatë mandatit 2013-2017, angazhimi i Qeverisë për mandatin
2017-2021 është sigurimi i të ardhurave në nivelin 28% të PBB-së.
Ky synim mbështetet në zbatimin e Strategjisë së Manaxhimit të
Financave Publike 2014-2020, ku kontribut kryesor do të kenë
rritja ekonomike, lufta kundër informalitetit, zhvillimi i sistemeve
të teknologjisë së informacionit të administratave fiskale për të
rritur efiçencën e punës, zhvillimi i mëtejshëm i kuadrit legjislativ
fiskal, si dhe forcimi i burimeve njerëzore të administratës.
Politika fiskale e katër viteve të ardhshme do të orientohet drejt
qëndrueshmërisë dhe nxitjes së sektorëve prioritarë. Progresiviteti
do të vazhdojë të jetë në qendër të filozofisë sonë fiskale.
Ne do të vazhdojmë përkrahjen e sipërmarrjes me masa fiskale,
përveç lehtësive procedurale që tashmë janë aplikuar. Gjatë man-
datit të dytë synohet që:
• Tatimi mbi të ardhurat personale për fashën e lartë të të
ardhurave nga paga të ulet në 18%.
• Tatimi mbi dividendin të reduktohet në 6%
• Tatim-Fitimi për prodhimin në Teknologjinë e Informacionit
për të nxitur zhvillime në një industri të domosdoshme për
zhvillimin ekonomik afatgjatë të shkojë në 5%
• T’iu jepet ndihmë familjeve të reja për blerjen e shtëpisë
së parë, duke njohur si shpenzime të zbritshme interesat e
kredive të marra për këtë qëllim.

Por, sa arritje pati kjo qeveri në programin ekonomik që pati shpalosur në fillim të mandatit të dytë?
Ku bie në sy ‘shkëlqimi’ i Partneriteteve Publike Private (PPP-ve), aq sa që çdo ndërtim, shërbim dhe mirëmbajtje kaloj në skemën mëse të njohur, si arritje që vetëm kjo skemë zbatuese sjell rezultat për vëndin.

Sa efektshmëri dha, është parë edhe po shihet.
Kur këto PPP, nuk kanë asnjë institucion mbikqyrës për ta, se dihet se kush janë, rrethi i parë i miqëve të Kryeministrit të atëhershëm edhe të tanishëm.

Kur një skemë, apo modul nuk funksion, duhet ose të ndërrohet ose të moderohet, por, pelërderisa sjell benefite për një grusht të vogël personash juridik dhe subjektesh juridik, pse të mos vazhdoi edhe në mandatin e tretë qeverisës?!
T’shkoj sa të shkoj, të zgjas sa të mundet.

Lajme te ngjashme

error: Alert: Content is protected !!